MASTER M & COZY

บทความ

ภารกิจสร้าง MASTER M สู่แบรนด์ระดับโลก

22-11-2556 13:41:07น.

นุสรา เงินเจริญ/นาทลดา ทองมาก [email protected] , 22.12.2009
ภารวี ชาญพานิช
กับภารกิจสร้าง MASTER M สู่บแรนด์ระดับโลก
ภารวี ชาญพานิช ทายาทสาวเจ้าของธุรกิจชุดหุ้มเบาะรถยนต์รายใหญ่ เป็นมหาบัณฑิตใหม่ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ ของบริษัท มาสเตอร์ เอ็ม ซีท คัฟเวอร์ จำกัด

แม้จะอายุเพียงแค่ 22 ปี แต่ผู้หญิงเก่งคนนี้ กลับเปี่ยมด้วยประสบการณ์การทำงาน เนื่องจากได้เข้ามาช่วยดูแลกิจการของครอบครัวตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสานงานด้านต่างประเทศต่อจากคุณแม่ (นันทิยา ชาญพานิช) จนปัจจุบัน เธอได้เดินทางไปเปิดตลาดชุดหุ้มเบาะรถยนต์ MASTER M มาแล้วกว่า 10 ประเทศ อาทิ ประเทศแถบตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และรัสเซีย

สำหรับเคล็ดลับในการดูแลลูกค้า ภารวี เผยว่า เธอให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้ามาก โดยจะควบคุมการผลิตให้งานออกมาดีที่สุด ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในบแรนด์ MASTER M

"เราเน้นเปิดตลาดในประเทศแถบตะวันออกกลางเป็นหลัก อาทิ เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต และ จอร์แดน เนื่องจากเป็นประเทศที่ประชาชนมีกำลังซื้อสูง นอกจากนี้ ตลาดชุดหุ้มเบาะรถยนต์ยังมีการแข่งขันไม่มาก สินค้าที่มีจำหน่ายในประเทศเหล่านั้น ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีคุณภาพต่ำกว่าสินค้าของเรา ดังนั้น สิ่งที่เราต้องทำ คือ สร้างภาพลักษณ์ของ MASTER M ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับราคา ปัจจุบัน MASTER M เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในหลายประเทศที่เราเข้าไปเปิดตลาด"

ตอนที่ต้องทำงานระหว่างเรียน ภารวี ไม่ได้รู้สึกอิจฉาเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน แต่กลับรู้สึกว่า ตัวเองมีโอกาสดี ในการสะสมประสบการณ์การทำงาน นำมาช่วยด้านการเรียน ขณะเดียวกัน ก็สามารถนำความรู้จากการ เรียน มาปรับใช้กับการทำงานได้ แม้จะมีบ้างบางครั้งที่รู้สึกเหนื่อย เธอก็ชอบและสนุกกับการทำงานมาก


5 ปีสำหรับการทำงาน ภารวี บอกว่ายอดขายของ MASTER M เติบโตต่อเนื่องมาตลอด และตั้งเป้าหมายไว้ว่า ต้องขยายตลาดให้มากกว่านี้ พร้อมทำให้ MASTER M เป็นบแรนด์ระดับโลก ที่อยู่ในใจของผู้บริโภค เมื่อต้องการซื้อชุดหุ้มเบาะรถยนต์

 

 

ที่มาของข้มูล www.autoinfo.co.th/