MASTER M & COZY

บทความ

ดูแลรักษาหนัง, ประเภทของหนัง

22-11-2556 13:41:07น.

Full Grain คือหนังที่มีผิวหน้าไม่เรียบและยังมีขนของสัตว์อยู่ เนื่องขากไม่มีการขัดออกด้วยกระดาษทราย หนังกลับมีความคลาสสิค และสวยงาม เหมาะกับการทำเครื่องหนังที่ไม่มีการสำผัสตลอดเวลา เช่นกระเป๋า หรือรองเท้าสำหรับประเทศที่มีอากาศหนาวและแห้ง เนื่องจากหนังกลับนั้นไม่ควรอยู่ในที่เปียกชื้นเพราะอาจทำให้สีและสภาพหนังเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามหนังกลับเป้นหนังที่มีคุณภาพสูง และราคาสูงเช่นกัน ดังนั้นก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน และสินค้า
การดูแลรักษา ไม่ควรให้โดนน้ำ หรือครีมทำความสะอาด ควรใช้แปรงสีฟันนุ่มในการปัดอย่างเบาๆ
สามารถตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้

                Top Grain คือหนังที่มีคุณภาพรองลงมา ซึ่งเป็นหนังที่ผ่านการขับให้ผิงหน้าเรียบ และมีความเงาซึ่งอาจจะทำให้มีคว่มรู้สึกคล้ายกับเป็บพลาสติก ไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่นัก แต่ข้อดีก็คือไม่สกปรกง่าย สามารถทำความสะอาดได้ง่ายกว่า การดูแลรักษานั้นคือ ควรใช้ครีมทำความสะอาดที่ไม่ผสมสารที่สามารถกัด ทำลาย ผิวหน้าของหนังได้เพราะจะทำให้ลวดลายของหนังหายไป ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคลือบเงาเพราะจะทำให้หนังแข็งและแตกได้ในอนาคต

                Corrected-grain leather คือหนังที่ใช้สารเคมีทำขึ้นให้มีความใกล้เคียงกับหนังแท้ แต่คุณภาพไม่เหมือนหนังแท้คือไม่สามารถให้ความอบอุ่นได้ ในกรณีสำหรับประเทศเมืองหนาว Corrected-grain leather แบ่งเป็นหลายชนิดตามโรงงานผลิต และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ถ้าหนังเทียมถูกผลิตขึ้นและใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการผลิตก็จะทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน การดูแลรักษานั้น เหมือนกับ Top Grain คือหลีกเลี่ยงสารเคลือบเงาและสารทำลายผิวหน้าหนัง เพื่อรักษาให้หนังมีความสวยงามและใช้งานได้ยาวนาน

                Split leather คือผลิตจากเส้นใยเป็นส่วนประกอบ ซึ่งแยกจากส่นที่เป็นหนัง คือทำให้ใกล้เคียงกับหนังสัตว์ที่มีเส้นขนเป็นส่วนประกอบ หนังชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมมากนัก เพราะเมื่อเทียมกับหนังสัตว์จริงมีความแตกต่างอย่างชัดเจน คุณภาพไม่ดีนัก ได้เพียงแค่ความสวยงามในระดับหนึ่งและราคาไม่สูงมากนัก
การดูแลรักษา ไม่ให้โดนน้ำ และสามารถตากแดดได้เช่นกัน